கட்டுரைகள்

அரசியல் கட்டுரைகள்:
  1. இலங்கை முஸ்லிம்கள் மீதான விடுதலைப் புலிகளின் கொடுமைகள் 
  2. கிழக்கிலங்கை முஸ்லிம்களின் காணிகள் அபகரிப்பு 
  3. விடுதலைப் போராட்டமும் ஜனநாயக நீரோட்டமும் 
  4. ஈராக்கில் அமெரிக்காவின் இழப்புகளும் அவமானங்களும் 
  5. இலங்கையில் முஸ்லிம் குடியேற்றம்
  6. சிலுவை யுத்தங்கள்
  7. மங்கோலியர் படையெடுப்பு 
குடும்பவியல்
  1. க‌ணவன் மனைவியரிடையே புரிந்துணர்வு
  2.  குழந்தைகளுக்குப் பால்குடி மறக்க வைத்தல்
  3. இளமைப்பருவம்

No comments:

Twitter Bird Gadget