சிறுகதைகள்

ஆற்றங்கரை தொகுதியிலுள்ள சிறுகதைகள்:
 1. நான் மனம் அவள்
 2. பசி
 3. அறு
 4. பயணம்
 5. பாத்தும்மா
 6. வெளிச்சம்
 7. வயல்
 8. நிறங்கள்
 9. அயல்வீடு
 10. ஆற்றங்கரை
ஒளியும் நிலவு தொகுதியிலுள்ள சிறுகதைகள்
 1. பசுமை மோகம்
 2. அழகுதிரும் அவளெழில்
 3. சில நொடி மரணம்
 4. எலிகளும் பூனைகளும் வாழ்தல்
 5. வெறி
 6. சுரண்டல் 
 7. காகம்
 8. மகன்
 9. நட்பு
 10. பிச்சைச் சம்பளம்
 11. டியூஷன் கடை
 12. இருட்டடி 
பொதுவானவை

 • முதுகில் விழுந்த முகம் 
 • உணர்வுகளை அறிக்கையிடல்
 • மாற்றான்
 • மாப்பிள்ளைத் தொழில் 
 • ஊர்க்காவலன்  
 • வாப்பா மட்டும் பார்க்கலாமா?
 • பழிவாங்கல்
 • எங்களூர் எம்பி
 • நண்பன்
 • தொழிலதிபர்


 • முஸ்லிம் சிறுகதைகள்:
  1. வீரத் தாய்
  2. புரட்சிக் கனல்

  No comments:

  Twitter Bird Gadget